מעגל נשים

 
ושוב אני חוזרת אל אותו הרכב קסום של מעגל נשים, ומנחה הפעם מעגל אמהות. הישיבה במעגל שכזה חושפת אותי שוב ושוב אל הכח והעוצמות הטמונות בו כמקום מחזק תומך ומעצים, ואני מחליטה לכתוב על אותו הרכב מיוחד ולחשוף נשים נוספות אל החוויה המיוחדת הזו, ולהזמינן לצאת למסע משלהן.

מעגל נשים מהווה מקום של מפגש בו נפתחת האפשרות לספר את הסיפור האישי ופרטי החוויות של כל אחת ובכך לפגוש את עצמה באמצעות השאלות העולות במעגל והנשים הנוכחות בו ויושבות מולה. נפתח פתח להתוודעות אל נבכי הנפש הכלואים ללא יכולת ביטוי והוצאתם לאור בדרך חופשית שאינה גוררת אחריה שיפוטיות, או דעה קדומה.

כל אשה יוצאת אל העולם הגדול שמחוץ למעגל המשפחה מצויידת בפוטנציאל של אופי או אישיות אינדיבידואליים, אך הסביבה שבה צעדה את צעדיה הראשונים לקראת מודעות, כבר הטביעה את חותמה עמוקות על נפשה ומתנה את תגובותיה. המפגש הנוצר במעגל הנשים מאפשר ביטוי ומתמקד בבעיותיה של כל אחת בנסיון לתת לה מקום לחיפוש עצמי. הוא מהווה ארוע של דיבור והקשבה המאפשר למשתתפות ליטול זו מזו משהו אל תוך חייהן.

היכולת להשמיע את קולן ולשתף נשים אחרות מאפשרת בו זמנית לנשים לדבר עם עצמן, תוך שהן משמיעות את קולן ונפגשות שוב באמצעות הנוכחות במעגל עם חוויות החיים אותן עברו. תהליך הדיבור וההדהוד ההדדי משפיע על יכולתן לקשר ידע חדש לסיפור חייהן ולחוות חוויה עצמית מחודשת מתוך מסגרת המאפשרת דיבור ללא שיפוט.

בתהליך זה מקבלת כל אשה אופציה לפרוש מחדש את סיפורה הביוגרפי ולערוך סקירה לאחור של התהליך מתוך התבוננות מחודשת, ממוקדת על אותם מוקדי חולשה שהובילו אותה עד הלום. התהליך מחייב חציית גבולות של האני והתבוננות עמוקה פנימה, מתוך הסכמה להסתכן באיבוד מוסכמות על פיהם חייתה כל אחת עד היום, אך מנגד טמון בו פוטנציאל לארגון מחדש ונתינת משמעות חדשה לעולמה הפנימי אותו הסתירה מפני הסביבה אך בעיקר מעצמה ולראייתו דרך עדשה שונה מעמדה מפוקחת יותר, מתוך נסיון לפרשו ולפענחו בצורה בוגרת ומעשירה יותר.

הדיבור במעגל מהווה ראשיתו של תהליך העצמה. אשה מדברת את עצמה ולידה אוזן קשבת. קולה ממלא את החלל ומאפשר לה חופש ביטוי מלא. יש כאן אקט של מתן חופש- זכות הבעת דעה מבלי לצפות לתגובה שלילית, זכות לשגות מבלי להרגיש מאכזבת או דחויה.

בספרה המדבר על "העצמה" מתארת אלישבע סדן את התהליך כבעל משמעות של מעבר למצב של שליטה בחיים, בגורל ובסביבה. תהליך זה כרוך בפיתוח מודעות שהינה היכולת לחשוב ולבקר, שבאה יחד עם הרשות להביע את עצמך. המעבר משתיקה לדיבור בפני אדם אחר לדבריה, הוא שינוי נפשי וגופני, המתקשר עם שייכות חברתית, זקיפות קומה עם פעילות והגשמה עצמית.

מחקרים מצביעים על כך שאמונה של אדם ביכולתו להשיג תוצאות קשורה בין היתר בדפוסי החשיבה שלו. עד כמה הם עוזרים לו להגשים מטרות או מכשילים אותו בהשגת יעדיו. דפוסים אלה קובעים כיצד אדם ישפוט את מצבו ומעצבים את אפשרויות ההתפתחות שלו.

מעגל נשים הינו הרכב קסום ובעל עוצמה בלתי רגילה הפותח בפני כל אחת אפשרות לעבור תהליך התבוננות פנימה והתוודעות לכוח הפנימי הטמון בה. תהליך כזה בכוחו לפתוח פתח לשינוי ויצירת חיים טובים ובריאים יותר עבור כל אחת. אני מזמינה כל אחת ואחת מכן לפתוח במסע האישי שלה ולהשתתף במעגל עוצמתי ורב השפעה שכזה.
 
 
 
 
 

המלצות           סדנאות לנשים

 
 
 
nashim.sadnaot@gmail.com עטרת סנפיר תואר שני, לימודי נשים בשילוב אומנויות טל. 052-2619266 אימייל